Mini jasle Muška

Základné informácie

Popis:

Úvod:
Naše zariadenie poskytuje opatrovateľské služby v oblasti starostlivosti o deti vo veku od 1roka do 3 rokov veku dieťaťa. Kapacita je 3-4 deti pre rodičov,ktorí majú možnosť pracovať a chcú mať o svoje dieťa dobre postarané.Hlavnou prioritou je spokojnosť detí a tým aj Vás rodičov.Ak Vás ponuka zaujala prosím kontaktujte ma na tel.č. 0903589610 a dozviete sa viac o našom zariadení.

O nás:
Budeme taká vačšia rodinka,kde sa Vaše dieťa bude cítiť ako u Vás doma. Starostlivosť je orientovaná na oblasť dodržiavania stravovacích a hygienických návykov, pravidelný spánok a hravý režim dňa. Našou snahou je vytvoriť dieťatku spokojné a podnetné prostredie. Dbáme na zdravie Vášho dieťaťa. Podávame denne čerstvé ovocie alebo zeleninu, dbáme na pitný režim (bylinkové čaje, detské minerálne vody). Zabezpečíme plnohodnotný obed,
prípadne malým deťom podávame prinesený obed od mamičky. Zabezpečíme pravidelný pobyt vonku. Staráme sa aj o rozvoj reči a správnej výslovnosti. Naučíme sa básničky, riekanky, pesničky. Akékoľvek problémy, starosti i radosti Vášho dieťaťa pozorne sledujeme a konzultujeme s rodičmi osobne či telefonicky. Pre nás je najdôležitejšie,aby Vaše dieťa bolo u nás šťastné a rodičia spokojní, že je o Vaše dieťa dobre postarané.

Režim dňa:
7,00-8,00 Príchod detí, voľné hry
8,00-8,15 Ranná rozcvička
8,15-8,45 Hygiena, nočník, raňajky
8,45-11,30 Výchovné aktivity podľa veku detí,desiata, malé batoľatá p.p.odpočinok, pobyt vonku
11,30-12,15 Hygiena, nočník, obed
12,15-12,30 Príprava na spánok
12,30-14,30 Odpočinok, spánok
14,30-15,00 Zobúdzanie, nočník, hygiena
15,00-15,30 Olovrant
15,30-16,30 Voľné hry podľa záujmu detí, pobyt vonku, odchod detí domov

Čo sa naučíme:
Naučíme sa obliekať, obúvať, zapínať si gombíky a zipsy.
Chodiť na nočník.
Podeliť sa s ostatnými, poprosiť, poďakovať.
Naučíme sa stolovať.
Navzájom si pomáhať pri prestieraní stola, upratovaní.
Čítame si rozprávky, učíme sa básničky.
Naučíme sa aké zvuky vydávajú zvieratká.
Hovoríme o rôznych vlastnostiach, činnostiach, napr.vtáčik letí, auto vrčí, lopta je guľatá…
Naučíme sa farby.
Začíname používať čísla.
Spievame si pesničky, počúvame CD.
Hráme spolu na hudobných nástrojoch.
Kreslíme, maľujeme, pečiatkujeme.
Staviame si kocky, skladáme lego, tancujeme, cvičíme a hráme sa pohybové hry.

Čo si treba priniesť:
– papučky, sandálky
– veci na prezlečenie (pančušky, ponožky, spod.bielizeň, teplačky)
– pyžamko
– vlastné plienky, krémik, vlhké utierky

Cenník:
Paušálne poplatky:
1. Poplatok za celodenné opatrovanie mesačné – 260 Eur
2. Poplatok za poldenné opatrovanie mesačné – 160 Eur
3. Poplatok za hodinové opatrovanie – 4 Eur
4. Poplatok za denné opatrovanie – 25 Eur
5. Poplatok za týždenné opatrovanie – 120 Eur
Stravné:
1. Pri celodennom pobyte dieťaťa v jasliach – 3 Eur/deň
2. Pri poldennom pobyte dieťaťa v jasliach – 2,50 Eur/deň
Platbu paušálneho ako aj stravného poplatku ja nutné uskutočniť do 1.dňa v mesiaci.
V
prípade neprítomnosti dieťaťa v jasliach zo zdravotných dôvodov alebo
iných, sa odratáva stravné za každý deň neprítomnosti v nasledujúcom
mesiaci. Pri neprítomnosti dlhšej ako 5 dní Vám vzniká kredit 6Eur na
každý deň neprítomnosti.

Galéria

Aktuálne podujatia